VEILIG & WEL

Veiligheid Voorgoed Verbeteren

Missie

Het ontwerpen en ondersteunen van projecten voor openbare orde en veiligheid.

Visie

Een verhoogd veiligheidsgevoel voor iedere burger, zowel online als offline.