VEILIG & WEL

Veiligheid Voorgoed Verbeteren

Over ons

Stichting VEILIG & WEL ondersteunt lokale organisaties, gemeenten en overheden bij het oplossen van veiligheidsproblematiek.

Missie

Stichting VEILIG & WEL (V&W) is opgericht in 2021 opgericht en ontwikkelt nieuwe oplossingen ten behoeve van openbare orde en veiligheid. V&W richt zich op alle kwetsbare groepen in de samenleving. De stichting faciliteert een landelijk opererend netwerk van interventieprofessionals die snel ter plaatse kunnen zijn bij spoedmeldingen.

Visie

Het aantal gevallen van seksuele intimidatie, homohaat, pesten, agressie, geweld en discriminatie neemt toe. Steeds meer mensen voelen zich niet meer veilig genoeg om zichzelf te zijn. Stichting VEILIG & WEL wil samen met zorg- en veiligheidspartners een bijdrage leveren aan een leefbaar en veilig Nederland voor iedere burger.